SALDO

dokumentation (pdf)

praktiserbar

⇧[2]praktisera möjlig

praktiserbar (av)

[korpus]


1
PRIM praktiserbarhet
*