SALDO

dokumentation (pdf)

praktiserbar2

⇧[2]praktisera2 möjlig

praktiserbar (av)

[korpus]


1
PRIM praktiserbarhet2
*