SALDO

grundformpraktiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompraktiserbar
pos indef sg u genpraktiserbars
pos indef sg n nompraktiserbart
pos indef sg n genpraktiserbarts
pos indef pl nompraktiserbara
pos indef pl genpraktiserbaras
pos def sg no_masc nompraktiserbara
pos def sg no_masc genpraktiserbaras
pos def sg masc nompraktiserbare
pos def sg masc genpraktiserbares
pos def pl nompraktiserbara
pos def pl genpraktiserbaras
komp nompraktiserbarare
komp genpraktiserbarares
super indef nompraktiserbarast
super indef genpraktiserbarasts
super def no_masc nompraktiserbaraste
super def no_masc genpraktiserbarastes
super def masc nompraktiserbaraste
super def masc genpraktiserbarastes
cpraktiserbar-/praktiserbar
smspraktiserbar-