SALDO

dokumentation (pdf)

praktiserbarhet

⇧[2]praktiserbar PRIM

praktiserbarhet (nn)

[korpus]

* *