SALDO

grundformpredicerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompredicerbar
pos indef sg u genpredicerbars
pos indef sg n nompredicerbart
pos indef sg n genpredicerbarts
pos indef pl nompredicerbara
pos indef pl genpredicerbaras
pos def sg no_masc nompredicerbara
pos def sg no_masc genpredicerbaras
pos def sg masc nompredicerbare
pos def sg masc genpredicerbares
pos def pl nompredicerbara
pos def pl genpredicerbaras
komp nompredicerbarare
komp genpredicerbarares
super indef nompredicerbarast
super indef genpredicerbarasts
super def no_masc nompredicerbaraste
super def no_masc genpredicerbarastes
super def masc nompredicerbaraste
super def masc genpredicerbarastes
cpredicerbar-/predicerbar
smspredicerbar-