SALDO

grundformprenatal
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomprenatal
pos indef sg u genprenatals
pos indef sg n nomprenatalt
pos indef sg n genprenatalts
pos indef pl nomprenatala
pos indef pl genprenatalas
pos def sg no_masc nomprenatala
pos def sg no_masc genprenatalas
pos def sg masc nomprenatale
pos def sg masc genprenatales
pos def pl nomprenatala
pos def pl genprenatalas
komp nomprenatalare
komp genprenatalares
super indef nomprenatalast
super indef genprenatalasts
super def no_masc nomprenatalaste
super def no_masc genprenatalastes
super def masc nomprenatalaste
super def masc genprenatalastes
cprenatal-/prenatal
smsprenatal-