SALDO

grundformpresumerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompresumerbar
pos indef sg u genpresumerbars
pos indef sg n nompresumerbart
pos indef sg n genpresumerbarts
pos indef pl nompresumerbara
pos indef pl genpresumerbaras
pos def sg no_masc nompresumerbara
pos def sg no_masc genpresumerbaras
pos def sg masc nompresumerbare
pos def sg masc genpresumerbares
pos def pl nompresumerbara
pos def pl genpresumerbaras
komp nompresumerbarare
komp genpresumerbarares
super indef nompresumerbarast
super indef genpresumerbarasts
super def no_masc nompresumerbaraste
super def no_masc genpresumerbarastes
super def masc nompresumerbaraste
super def masc genpresumerbarastes
cpresumerbar-/presumerbar
smspresumerbar-