SALDO

grundformprincipfast
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomprincipfast
pos indef sg u genprincipfasts
pos indef sg n nomprincipfast
pos indef sg n genprincipfasts
pos indef pl nomprincipfasta
pos indef pl genprincipfastas
pos def sg no_masc nomprincipfasta
pos def sg no_masc genprincipfastas
pos def sg masc nomprincipfaste
pos def sg masc genprincipfastes
pos def pl nomprincipfasta
pos def pl genprincipfastas
komp nomprincipfastare
komp genprincipfastares
super indef nomprincipfastast
super indef genprincipfastasts
super def no_masc nomprincipfastaste
super def no_masc genprincipfastastes
super def masc nomprincipfastaste
super def masc genprincipfastastes
cprincipfast-/principfast
smsprincipfast-