SALDO

grundformprivat
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomprivat
pos indef sg u genprivats
pos indef sg n nomprivat
pos indef sg n genprivats
pos indef pl nomprivata
pos indef pl genprivatas
pos def sg no_masc nomprivata
pos def sg no_masc genprivatas
pos def sg masc nomprivate
pos def sg masc genprivates
pos def pl nomprivata
pos def pl genprivatas
komp nomprivatare
komp genprivatares
super indef nomprivatast
super indef genprivatasts
super def no_masc nomprivataste
super def no_masc genprivatastes
super def masc nomprivataste
super def masc genprivatastes
cprivat-/privat
smsprivat-