SALDO

grundformprivatekonomisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomprivatekonomisk
pos indef sg u genprivatekonomisks
pos indef sg n nomprivatekonomiskt
pos indef sg n genprivatekonomiskts
pos indef pl nomprivatekonomiska
pos indef pl genprivatekonomiskas
pos def sg no_masc nomprivatekonomiska
pos def sg no_masc genprivatekonomiskas
pos def sg masc nomprivatekonomiske
pos def sg masc genprivatekonomiskes
pos def pl nomprivatekonomiska
pos def pl genprivatekonomiskas
komp nomprivatekonomiskare
komp genprivatekonomiskares
super indef nomprivatekonomiskast
super indef genprivatekonomiskasts
super def no_masc nomprivatekonomiskaste
super def no_masc genprivatekonomiskastes
super def masc nomprivatekonomiskaste
super def masc genprivatekonomiskastes
cprivatekonomisk-/privatekonomisk
smsprivatekonomisk-