SALDO

dokumentation (pdf)

problem

⇧[2]svår PRIM

problem (nn)

[korpus]


45
PRIM knäckfråga problematik problematisera problematisk problemkomplex problemställning sätta_på_pottkanten
anpassning anpassningsgrupp
drogberoende beroendeproblem
forma formbildningsproblem
fritid fritidsproblem
följa följdproblem
horisont horisontproblem
hälsa2 hälsoproblem
kommunicera kommunikationsproblem
legitimitet legitimitetsproblem
liv livsproblem
lyx lyxproblem
läckage läckageproblem
material materialproblem
mekanik trekropparsproblemet tvåkropparsproblemet
miljö miljöproblem
olöslig varböld2
plattläggning plattläggningsproblem
påväxt påväxtproblem
samhälle samhällsproblem
samliv fnurra_på_tråden
schack schackproblem
skenbar pseudoproblem
smak smakproblem
speciell specialproblem
spelberoende spelproblem
språkriktighet språkriktighetsproblem
stabilisering stabiliseringsproblem
starta2 startproblem
svängning svängningsproblem
säkerhet säkerhetsproblem
tändsticka tändsticksproblem
tänka tankenöt
underhåll underhållsproblem
uppstart uppstartsproblem
utan problemfri
viktig kärnpunkt
övergång övergångsproblem

5
formulering problemformulering
lösa problemlösande
tynga problemtyngd
undervisning problemorienterad
uppfattning problembild