SALDO

dokumentation (pdf)

procent

⇧[2]hundradel PRIM

proc (nna), proc2 (nna), procent (nn)

[korpus]


15
PRIM procentandel procentenhet procenthalt procentsiffra procentuell
avvikelse avvikelseprocent
dödlighet dödlighetsprocent
fel felprocent
fem femprocentig
fetthalt fettprocent
hundra hundraprocentig
tio tioprocentig
uppklarande uppklarningsprocent
x3 x-procentig
åttio åttioprocentig

5
spärr fyraprocentsspärren
viktenhet viktprocent
volymenhet volymprocent
värde2 percentil procentvärde