SALDO

grundformproduktmässig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomproduktmässig
pos indef sg u genproduktmässigs
pos indef sg n nomproduktmässigt
pos indef sg n genproduktmässigts
pos indef pl nomproduktmässiga
pos indef pl genproduktmässigas
pos def sg no_masc nomproduktmässiga
pos def sg no_masc genproduktmässigas
pos def sg masc nomproduktmässige
pos def sg masc genproduktmässiges
pos def pl nomproduktmässiga
pos def pl genproduktmässigas
komp nomproduktmässigare
komp genproduktmässigares
super indef nomproduktmässigast
super indef genproduktmässigasts
super def no_masc nomproduktmässigaste
super def no_masc genproduktmässigastes
super def masc nomproduktmässigaste
super def masc genproduktmässigastes
cproduktmässig-/produktmässig
smsproduktmässig-