SALDO

grundformproklitisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomproklitisk
pos indef sg u genproklitisks
pos indef sg n nomproklitiskt
pos indef sg n genproklitiskts
pos indef pl nomproklitiska
pos indef pl genproklitiskas
pos def sg no_masc nomproklitiska
pos def sg no_masc genproklitiskas
pos def sg masc nomproklitiske
pos def sg masc genproklitiskes
pos def pl nomproklitiska
pos def pl genproklitiskas
komp nomproklitiskare
komp genproklitiskares
super indef nomproklitiskast
super indef genproklitiskasts
super def no_masc nomproklitiskaste
super def no_masc genproklitiskastes
super def masc nomproklitiskaste
super def masc genproklitiskastes
cproklitisk-/proklitisk
smsproklitisk-