SALDO

grundformpromulgerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompromulgerbar
pos indef sg u genpromulgerbars
pos indef sg n nompromulgerbart
pos indef sg n genpromulgerbarts
pos indef pl nompromulgerbara
pos indef pl genpromulgerbaras
pos def sg no_masc nompromulgerbara
pos def sg no_masc genpromulgerbaras
pos def sg masc nompromulgerbare
pos def sg masc genpromulgerbares
pos def pl nompromulgerbara
pos def pl genpromulgerbaras
komp nompromulgerbarare
komp genpromulgerbarares
super indef nompromulgerbarast
super indef genpromulgerbarasts
super def no_masc nompromulgerbaraste
super def no_masc genpromulgerbarastes
super def masc nompromulgerbaraste
super def masc genpromulgerbarastes
cpromulgerbar-/promulgerbar
smspromulgerbar-