SALDO

grundformprotokollerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomprotokollerbar
pos indef sg u genprotokollerbars
pos indef sg n nomprotokollerbart
pos indef sg n genprotokollerbarts
pos indef pl nomprotokollerbara
pos indef pl genprotokollerbaras
pos def sg no_masc nomprotokollerbara
pos def sg no_masc genprotokollerbaras
pos def sg masc nomprotokollerbare
pos def sg masc genprotokollerbares
pos def pl nomprotokollerbara
pos def pl genprotokollerbaras
komp nomprotokollerbarare
komp genprotokollerbarares
super indef nomprotokollerbarast
super indef genprotokollerbarasts
super def no_masc nomprotokollerbaraste
super def no_masc genprotokollerbarastes
super def masc nomprotokollerbaraste
super def masc genprotokollerbarastes
cprotokollerbar-/protokollerbar
smsprotokollerbar-