SALDO

grundformprovföreläsa
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivprovföreläser
pres ind s-formprovföreläses
pret ind aktivprovföreläste
pret ind s-formprovförelästes
imperprovföreläs
inf aktivprovföreläsa
inf s-formprovföreläsas
sup aktivprovföreläst
sup s-formprovförelästs
pres_part nomprovföreläsande
pres_part genprovföreläsandes
pret_part indef sg u nomprovföreläst
pret_part indef sg u genprovförelästs
pret_part indef sg n nomprovföreläst
pret_part indef sg n genprovförelästs
pret_part indef pl nomprovförelästa
pret_part indef pl genprovförelästas
pret_part def sg no_masc nomprovförelästa
pret_part def sg no_masc genprovförelästas
pret_part def sg masc nomprovföreläste
pret_part def sg masc genprovförelästes
pret_part def pl nomprovförelästa
pret_part def pl genprovförelästas
cprovföreläs-/provföreläs
smsprovföreläs-