SALDO

grundformprovocera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivprovocerar
pres ind s-formprovoceras
pret ind aktivprovocerade
pret ind s-formprovocerades
imperprovocera
inf aktivprovocera
inf s-formprovoceras
sup aktivprovocerat
sup s-formprovocerats
pres_part nomprovocerande
pres_part genprovocerandes
pret_part indef sg u nomprovocerad
pret_part indef sg u genprovocerads
pret_part indef sg n nomprovocerat
pret_part indef sg n genprovocerats
pret_part indef pl nomprovocerade
pret_part indef pl genprovocerades
pret_part def sg no_masc nomprovocerade
pret_part def sg no_masc genprovocerades
pret_part def sg masc nomprovocerade
pret_part def sg masc genprovocerades
pret_part def pl nomprovocerade
pret_part def pl genprovocerades