SALDO

dokumentation (pdf)

pseudonym

⇧[2]namn påhittad

pseudonym (nn)

[korpus]

* *