SALDO

dokumentation (pdf)

punkt

⇧[2]plats PRIM

punkt (nn)

[korpus]


41
PRIM koordinat punktmängd punktuell punktvis
angrepp angreppspunkt
anligga anliggningspunkt
anslutning2 anslutningspunkt
början utgångspunkt
central centralpunkt
dagjämning dagjämningspunkt
fix fixpunkt
fästa fästpunkt
förändring brytpunkt2
gemensam beröringspunkt
himmel himmelspol
jämförelse referenspunkt
konvergens konvergenspunkt
kurva trippelpunkt
köld köldpunkt
ljusbrytning brytpunkt
lyfta lyftpunkt
mitt medelpunkt
motsatt antipod
möta knutpunkt mötespunkt
noll nollpunkt
orientera_sig orienteringspunkt
skära3 skärningspunkt
slut slutpunkt ändpunkt
starta startpunkt
stöd stödjepunkt
syfta syftpunkt
synbar fjärrpunkt
sårbar akilleshäl
tangent tangeringspunkt
trycka tryckpunkt
träffa träffpunkt
tyngd tyngdpunkt
vila2 vilopunkt
vårdagjämning vårdagjämningspunkt

4
förena sammanlöpa sammanstråla
laser fempunktslaser
plan fempunktsplan