SALDO

grundformpunkterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompunkterbar
pos indef sg u genpunkterbars
pos indef sg n nompunkterbart
pos indef sg n genpunkterbarts
pos indef pl nompunkterbara
pos indef pl genpunkterbaras
pos def sg no_masc nompunkterbara
pos def sg no_masc genpunkterbaras
pos def sg masc nompunkterbare
pos def sg masc genpunkterbares
pos def pl nompunkterbara
pos def pl genpunkterbaras
komp nompunkterbarare
komp genpunkterbarares
super indef nompunkterbarast
super indef genpunkterbarasts
super def no_masc nompunkterbaraste
super def no_masc genpunkterbarastes
super def masc nompunkterbaraste
super def masc genpunkterbarastes
cpunkterbar-/punkterbar
smspunkterbar-