SALDO

grundformräkna
mönstervb_1a_hitta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivräknar
pres ind s-formräknas
pret ind aktivräknade
pret ind s-formräknades
imperräkna
inf aktivräkna
inf s-formräknas
sup aktivräknat
sup s-formräknats
pres_part nomräknande
pres_part genräknandes
pret_part indef sg u nomräknad
pret_part indef sg u genräknads
pret_part indef sg n nomräknat
pret_part indef sg n genräknats
pret_part indef pl nomräknade
pret_part indef pl genräknades
pret_part def sg no_masc nomräknade
pret_part def sg no_masc genräknades
pret_part def sg masc nomräknade
pret_part def sg masc genräknades
pret_part def pl nomräknade
pret_part def pl genräknades
cräkne-/räkne
smsräkne-