SALDO

dokumentation (pdf)

rätt2

⇧[2]lag PRIM

rätt (nn)

[korpus]


89
PRIM berättiga billighet domsrätt inskrivning2 jurisdiktion justis rätteligen rättfärdig rättfärdiga rättighet rättsanspråk rättsförfarande rättsgiltig rättsgrund rättsinnig rättslig rättvis rättvisa
abort aborträtt
aktie teckningsrätt
arv arvsrätt
avdrag avdragsrätt
avkomst avkomsträtt
avtal avtalsrätt
besittning besittningsrätt
beslagta beslagsrätt
besluta beslutanderätt
bestämma bestämmanderätt
besvär2 besvärsrätt
betalning betalningsgill
disponera dispositionsrätt
egendom bördsrätt giftorätt
ekonomi ekonomirätt
envis rättshaveri
exterritoriell exterritorialrätt
familj familjerätt
finanser finansrätt
förfoga förfoganderätt
förhandling förhandlingsrätt
förköp förköpsrätt
förmögenhet förmögenhetsrätt
församling församlingsfrihet
först företräde
förstfödd förstfödslorätt
handel handelsköp
hav havsrätt sjörätt
hemort hemortsrätt
hävda2 bevakningsinlaga
igen upprättelse
inlösa lösningsrätt
inte orätt2
jakt jakträtt
krig krigsrätt
kvarhålla retentionsrätt
medborgare medborgarrätt
motion2 motionsrätt
märke2 märkesrätt
möte mötesfrihet
natur naturrätt
nyttja nyttjanderätt
nödsituation nödrätt
offentlig offentligrättslig
olaglig nävrätt
pant panträtt
process2 processrätt
prästtillsättning kallelserätt
rösta rösträtt
samråd samrådsrätt
själv självtäkt
stat statsrättslig
tjänstebrev tjänstebrevsrätt
tomt tomträtt
umgås umgängesrätt
undantag extrajudiciell undantagsrätt
upphovsman upphovsrätt
urminnes urminneshävd
utanför utomrättslig
vatten vattenrätt
veto vetorätt
yrke burskap
yttra_sig yttranderätt
äga äganderätt
åsikt åsiktsfrihet
åtal åtalsrätt
återbetalning återbetalningsrätt
återköp återköpsrätt

26
begrepp rättsbegrepp
expert rättsexpert
filosofi rättsfilosofi
fråga3 rättsfråga
information rättsinformation
kemi rättskemi
krav rättskrav
kränkning rättskränkning
känsla2 rättskänsla samvete
lära2 rättslära
medicin rättsmedicin
mot rättsstridig
norm rättsnorm
princip rättsprincip
psykiatri rättspsykiatri
regel rättsregel
samhälle rättssamhälle
skandal rättsskandal
säker rättssäker
tillämpning rättstillämpning
tvist rättstvist
uppfattning2 rättsuppfattning
upphäva mortifiera
uppluckring rättsröta
övergrepp rättsövergrepp