SALDO

grundformröd
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomröd
pos indef sg u genröds
pos indef sg n nomrött
pos indef sg n genrötts
pos indef pl nomröda
pos indef pl genrödas
pos def sg no_masc nomröda
pos def sg no_masc genrödas
pos def sg masc nomröde
pos def sg masc genrödes
pos def pl nomröda
pos def pl genrödas
komp nomrödare
komp genrödares
super indef nomrödast
super indef genrödasts
super def no_masc nomrödaste
super def no_masc genrödastes
super def masc nomrödaste
super def masc genrödastes
cröd-/röd
smsröd-