SALDO

grundformreaktionsbenägen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomreaktionsbenägen
pos indef sg u genreaktionsbenägens
pos indef sg n nomreaktionsbenäget
pos indef sg n genreaktionsbenägets
pos indef pl nomreaktionsbenägna
pos indef pl genreaktionsbenägnas
pos def sg no_masc nomreaktionsbenägna
pos def sg no_masc genreaktionsbenägnas
pos def sg masc nomreaktionsbenägne
pos def sg masc genreaktionsbenägnes
pos def pl nomreaktionsbenägna
pos def pl genreaktionsbenägnas
komp nomreaktionsbenägnare
komp genreaktionsbenägnares
super indef nomreaktionsbenägnast
super indef genreaktionsbenägnasts
super def no_masc nomreaktionsbenägnaste
super def no_masc genreaktionsbenägnastes
super def masc nomreaktionsbenägnaste
super def masc genreaktionsbenägnastes
creaktionsbenägen-/reaktionsbenägen
smsreaktionsbenägen-