SALDO

grundformreaktiverbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomreaktiverbar
pos indef sg u genreaktiverbars
pos indef sg n nomreaktiverbart
pos indef sg n genreaktiverbarts
pos indef pl nomreaktiverbara
pos indef pl genreaktiverbaras
pos def sg no_masc nomreaktiverbara
pos def sg no_masc genreaktiverbaras
pos def sg masc nomreaktiverbare
pos def sg masc genreaktiverbares
pos def pl nomreaktiverbara
pos def pl genreaktiverbaras
komp nomreaktiverbarare
komp genreaktiverbarares
super indef nomreaktiverbarast
super indef genreaktiverbarasts
super def no_masc nomreaktiverbaraste
super def no_masc genreaktiverbarastes
super def masc nomreaktiverbaraste
super def masc genreaktiverbarastes
creaktiverbar-/reaktiverbar
smsreaktiverbar-