SALDO

dokumentation (pdf)

regel

⇧[2]norm PRIM

regel (nn)

[korpus]


37
PRIM bestämmelse formalitet glespanel regelsystem regeltillämpning regeltvång regelverk reglera2
avstavning avstavningsregel
bevattning bevattningsregel
bolag bolagsordning
bonus2 bonusregel
en+kön enkönsregel
enligt regelmässig
familjeplanering familjeplaneringsregel
förhålla_sig3 förhållningsregel
grammatik grammatikregel
grundläggande grundregel
handling handlingsregel
kloster klosterregel
leva levnadsregel
minne minnesregel
orden3 ordensregel
ordning ordningsregel
presstöd presstödsregel
rätt2 rättsregel
scout scoutlag
sjukskrivning sjukregel
skatt skatteregel
spel2 spelregel
trafik trafikregel
trivsel trivselregel
turordning turordningsregel
utan regellös
viktig huvudregel
visdom visdomsregel
visum visumregel

8
brott regelbrott
efterlevnad regelefterlevnad
formell formalism
krångel regelkrångel
mot regelvidrig
strikt regelryttare
utformning regelutformning
åtlyda observera3