SALDO

grundformregisserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomregisserbar
pos indef sg u genregisserbars
pos indef sg n nomregisserbart
pos indef sg n genregisserbarts
pos indef pl nomregisserbara
pos indef pl genregisserbaras
pos def sg no_masc nomregisserbara
pos def sg no_masc genregisserbaras
pos def sg masc nomregisserbare
pos def sg masc genregisserbares
pos def pl nomregisserbara
pos def pl genregisserbaras
komp nomregisserbarare
komp genregisserbarares
super indef nomregisserbarast
super indef genregisserbarasts
super def no_masc nomregisserbaraste
super def no_masc genregisserbarastes
super def masc nomregisserbaraste
super def masc genregisserbarastes
cregisserbar-/regisserbar
smsregisserbar-