SALDO

grundformreglera
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivreglerar
pres ind s-formregleras
pret ind aktivreglerade
pret ind s-formreglerades
imperreglera
inf aktivreglera
inf s-formregleras
sup aktivreglerat
sup s-formreglerats
pres_part nomreglerande
pres_part genreglerandes
pret_part indef sg u nomreglerad
pret_part indef sg u genreglerads
pret_part indef sg n nomreglerat
pret_part indef sg n genreglerats
pret_part indef pl nomreglerade
pret_part indef pl genreglerades
pret_part def sg no_masc nomreglerade
pret_part def sg no_masc genreglerades
pret_part def sg masc nomreglerade
pret_part def sg masc genreglerades
pret_part def pl nomreglerade
pret_part def pl genreglerades
cregler-/regler
smsregler-