SALDO

dokumentation (pdf)

ren2

⇧[2]djur same

ren (nn)

[korpus]


5
hanne rentjur
hona renko
klövja klövjeren
tam tamren
vild vildren

22
avskilja renskiljning
ben2 renben
bete2 renbete
fäll renfäll
hjord renhjord
hjärta renhjärta
horn renhorn
jakt renjakt
jägare renjägare
karavan rajd
kött renkött
lav renlav
mage renmage
märke renmärke
skinn renskinn
sköta rendrift renskötande renskötare
skötsel renskötsel
släde ackja
stek renstek
tarm rentarm