SALDO

dokumentation (pdf)

rentarm

⇧[2]tarm ren2

rentarm (nn)

[korpus]

* *