SALDO

grundformromantiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomromantiserbar
pos indef sg u genromantiserbars
pos indef sg n nomromantiserbart
pos indef sg n genromantiserbarts
pos indef pl nomromantiserbara
pos indef pl genromantiserbaras
pos def sg no_masc nomromantiserbara
pos def sg no_masc genromantiserbaras
pos def sg masc nomromantiserbare
pos def sg masc genromantiserbares
pos def pl nomromantiserbara
pos def pl genromantiserbaras
komp nomromantiserbarare
komp genromantiserbarares
super indef nomromantiserbarast
super indef genromantiserbarasts
super def no_masc nomromantiserbaraste
super def no_masc genromantiserbarastes
super def masc nomromantiserbaraste
super def masc genromantiserbarastes
cromantiserbar-/romantiserbar
smsromantiserbar-