SALDO

grundformrostfläckig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomrostfläckig
pos indef sg u genrostfläckigs
pos indef sg n nomrostfläckigt
pos indef sg n genrostfläckigts
pos indef pl nomrostfläckiga
pos indef pl genrostfläckigas
pos def sg no_masc nomrostfläckiga
pos def sg no_masc genrostfläckigas
pos def sg masc nomrostfläckige
pos def sg masc genrostfläckiges
pos def pl nomrostfläckiga
pos def pl genrostfläckigas
komp nomrostfläckigare
komp genrostfläckigares
super indef nomrostfläckigast
super indef genrostfläckigasts
super def no_masc nomrostfläckigaste
super def no_masc genrostfläckigastes
super def masc nomrostfläckigaste
super def masc genrostfläckigastes
crostfläckig-/rostfläckig
smsrostfläckig-