SALDO

grundformsäga
mönstervb_2a_säga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsäjer/säger
pres ind s-formsäjs/sägs/säjes/säges
pret ind aktivsa/sade
pret ind s-formsas/sades
impersäj/säg
inf aktivsäja/säga
inf s-formsäjas/sägas
sup aktivsagt
sup s-formsagts
pres_part nomsäjande/sägande
pres_part gensäjandes/sägandes
pret_part indef sg u nomsagd
pret_part indef sg u gensagds
pret_part indef sg n nomsagt
pret_part indef sg n gensagts
pret_part indef pl nomsagda
pret_part indef pl gensagdas
pret_part def sg no_masc nomsagda
pret_part def sg no_masc gensagdas
pret_part def sg masc nomsagde
pret_part def sg masc gensagdes
pret_part def pl nomsagda
pret_part def pl gensagdas
csäj-/säg-/säj/säg
smssäj-/säg-