SALDO

dokumentation (pdf)

säker

⇧[2]fast PRIM

säker (av)

[korpus]


34
PRIM i_gott_behåll ofarlig rädda som_amen_i_kyrkan stöldsäker säkerhet säkra tro3 trygg
absolut idiotsäker
barn barnsäker
brand brandsäker
broms låsningsfri
drift4 driftsäker
eld eldsäker
elektricitet säkring
eluttag petsäker
hundraprocentig hundra2
inte farlig osäker rädd
jordbävning jordbävningssäker
kyssa kyssäker
mycket med_hängslen_och_livrem
rymma rymningssäker
rätt2 rättssäker
skott skottsäker
storm stormsäker
strålning strålningssäker
trafik trafiksäker
tryck trycksäker
träffa träffsäker
ugn ugnssäker
överskölja översköljningssäker

1
bas fotfäste