SALDO

grundformsäker
mönsterav_1_enkel
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsäker
pos indef sg u gensäkers
pos indef sg n nomsäkert
pos indef sg n gensäkerts
pos indef pl nomsäkra
pos indef pl gensäkras
pos def sg no_masc nomsäkra
pos def sg no_masc gensäkras
pos def sg masc nomsäkre
pos def sg masc gensäkres
pos def pl nomsäkra
pos def pl gensäkras
komp nomsäkrare
komp gensäkrares
super indef nomsäkrast
super indef gensäkrasts
super def no_masc nomsäkraste
super def no_masc gensäkrastes
super def masc nomsäkraste
super def masc gensäkrastes
csäker-/säker
smssäker-