SALDO

grundformså kallad
mönsteravm_0a0_korkad
ordklassavm
böjningstabell
pos indef sg u nomså kallad
pos indef sg u genså kallads
pos indef sg n nomså kallat
pos indef sg n genså kallats
pos indef pl nomså kallade
pos indef pl genså kallades
pos def sg no_masc nomså kallade
pos def sg no_masc genså kallades
pos def sg masc nomså kallade
pos def sg masc genså kallades
pos def pl nomså kallade
pos def pl genså kallades