SALDO

grundformsårig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsårig
pos indef sg u gensårigs
pos indef sg n nomsårigt
pos indef sg n gensårigts
pos indef pl nomsåriga
pos indef pl gensårigas
pos def sg no_masc nomsåriga
pos def sg no_masc gensårigas
pos def sg masc nomsårige
pos def sg masc gensåriges
pos def pl nomsåriga
pos def pl gensårigas
komp nomsårigare
komp gensårigares
super indef nomsårigast
super indef gensårigasts
super def no_masc nomsårigaste
super def no_masc gensårigastes
super def masc nomsårigaste
super def masc gensårigastes
csårig-/sårig
smssårig-