SALDO

grundformsöt
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsöt
pos indef sg u gensöts
pos indef sg n nomsött
pos indef sg n gensötts
pos indef pl nomsöta
pos indef pl gensötas
pos def sg no_masc nomsöta
pos def sg no_masc gensötas
pos def sg masc nomsöte
pos def sg masc gensötes
pos def pl nomsöta
pos def pl gensötas
komp nomsötare
komp gensötares
super indef nomsötast
super indef gensötasts
super def no_masc nomsötaste
super def no_masc gensötastes
super def masc nomsötaste
super def masc gensötastes
csöt-/söt
smssöt-