SALDO

dokumentation (pdf)

sameland

⇧[2]land same

sameland (nn)

[korpus]

* *