SALDO

dokumentation (pdf)

samhälle

⇧[2]samman PRIM

samhälle (nn)

[korpus]


35
PRIM allmänhet allmänna_bästa civilisation politisk samhällelig samhällsform samhällskropp samhällsliv samhällsmässig social
bi bisamhälle
bonde bondesamhälle
djur samhällsbildande
fånga fångstsamhälle
hövding hövdingasamhälle
idealisk idealsamhälle
information informationssamhälle
kemikalier kemisamhälle
klass klassamhälle
konkurrens konkurrenssamhälle
konsumtion konsumtionssamhälle
kontroll kontrollsamhälle
kretslopp kretsloppssamhälle
lokal2 lokalsamhälle
majoritetsförtryck majoritetssamhälle
myra myrsamhälle
orättvis tjuvsamhälle
rätt2 rättssamhälle
stam2 stamsamhälle
tjuv tjuvsamhälle2
upplösa samhällsupplösande
varumärke varumärkessamhälle
välfärd välfärdssamhälle
överflöd överflödssamhälle
övervakning övervakningssamhälle

50
anda samhällsanda
arbete samhällsarbete
befolkningsgrupp samhällsgrupp
bevara samhällsbevarande
debatt samhällsdebatt
ekonomi samhällsekonomisk
farlig allmänfarlig samhällsfarlig
fasad samhällsfasad
fientlig samhällsfientlig
forskare samhällsforskare
funktion samhällsfunktion
förbättra samhällsförbättrare
hata samhällshatare
ideal samhällsideal
ingripande samhällsingripande
journalistik samhällsjournalistik
kostnad samhällskostnad
kritik samhällskritik
norm samhällsnorm
nyttig allmännyttig samhällsnyttig
område2 samhällsområde
omvandling samhällsomvandling
organ2 samhällsorgan
organisera samhällsordning samhällsskick
planering samhällsplanering
politik samhällspolitik
problem samhällsproblem
pyramid samhällspyramid
reformera samhällsreformator
skikt samhällsskikt
skolämne samhällskunskap samhällsorienterande
solidarisk samhällssolidarisk
styrning samhällsstyrning
ställning4 samhällsställning
symbol samhällssymbol
system samhällssystem
uppbyggnad samhällsuppbyggnad
uppbära samhällsbärande
uppfattning samhällssyn
uppsatt samhällets_stöttepelare
utveckling samhällsutveckling
varelse samhällsvarelse
vetenskap samhällsvetenskap
viktig samhällsviktig
vård3 samhällsvård
överenskommelse samhällsfördrag