SALDO

dokumentation (pdf)

samhällsvarelse

⇧[2]varelse samhälle

samhällsvarelse (nn)

[korpus]

* *