SALDO

dokumentation (pdf)

samla_tankarna

⇧[2]koncentrera_sig PRIM

samla_sina_tankar (vbm), samla_tankarna (vbm)

[korpus]

* *