SALDO

dokumentation (pdf)

sarg

⇧[2]kant PRIM

sarg (nn)

[korpus]

* *