SALDO

grundformse snett
mönstervbm_4ml1_se
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivser snett
pres ind s-formses snett
pret ind aktivsåg snett
pret ind s-formsågs snett
pret konj aktivsåge snett
pret konj s-formsåges snett
imperse snett
inf aktivse snett
inf s-formses snett
sup aktivsett snett
sup s-formsetts snett
pres_part nomseende snett
pres_part genseendes snett