SALDO

dokumentation (pdf)

se_upp2

⇧[2]beundra PRIM

se_opp (vbm), se_upp (vbm)

[korpus]

* *