SALDO

grundformse upp
mönstervbm_4mp1_se
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivser upp
pres ind s-formses upp
pret ind aktivsåg upp
pret ind s-formsågs upp
pret konj aktivsåge upp
pret konj s-formsåges upp
imperse upp
inf aktivse upp
inf s-formses upp
sup aktivsett upp
sup s-formsetts upp
pres_part nomseende upp
pres_part genseendes upp