SALDO

grundformsegla över
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivseglar över
pres ind s-formseglas över
pret ind aktivseglade över
pret ind s-formseglades över
impersegla över
inf aktivsegla över
inf s-formseglas över
sup aktivseglat över
sup s-formseglats över
pres_part nomseglande över
pres_part genseglandes över
pret_part indef sg u nomöverseglad/seglad över
pret_part indef sg u genöverseglads/seglads över
pret_part indef sg n nomöverseglat/seglat över
pret_part indef sg n genöverseglats/seglats över
pret_part indef pl nomöverseglade/seglade över
pret_part indef pl genöverseglades/seglades över
pret_part def sg no_masc nomöverseglade/seglade över
pret_part def sg no_masc genöverseglades/seglades över
pret_part def sg masc nomöverseglade/seglade över
pret_part def sg masc genöverseglades/seglades över
pret_part def pl nomöverseglade/seglade över
pret_part def pl genöverseglades/seglades över