SALDO

grundformsegmenterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsegmenterbar
pos indef sg u gensegmenterbars
pos indef sg n nomsegmenterbart
pos indef sg n gensegmenterbarts
pos indef pl nomsegmenterbara
pos indef pl gensegmenterbaras
pos def sg no_masc nomsegmenterbara
pos def sg no_masc gensegmenterbaras
pos def sg masc nomsegmenterbare
pos def sg masc gensegmenterbares
pos def pl nomsegmenterbara
pos def pl gensegmenterbaras
komp nomsegmenterbarare
komp gensegmenterbarares
super indef nomsegmenterbarast
super indef gensegmenterbarasts
super def no_masc nomsegmenterbaraste
super def no_masc gensegmenterbarastes
super def masc nomsegmenterbaraste
super def masc gensegmenterbarastes
csegmenterbar-/segmenterbar
smssegmenterbar-