SALDO

grundformsegregerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsegregerbar
pos indef sg u gensegregerbars
pos indef sg n nomsegregerbart
pos indef sg n gensegregerbarts
pos indef pl nomsegregerbara
pos indef pl gensegregerbaras
pos def sg no_masc nomsegregerbara
pos def sg no_masc gensegregerbaras
pos def sg masc nomsegregerbare
pos def sg masc gensegregerbares
pos def pl nomsegregerbara
pos def pl gensegregerbaras
komp nomsegregerbarare
komp gensegregerbarares
super indef nomsegregerbarast
super indef gensegregerbarasts
super def no_masc nomsegregerbaraste
super def no_masc gensegregerbarastes
super def masc nomsegregerbaraste
super def masc gensegregerbarastes
csegregerbar-/segregerbar
smssegregerbar-